เลเวล 20 XP 3,230
70 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา