เลเวล 8 XP 796
104 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา