Úroveň 8 XP 796
104 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky