Tun
Croatia
 
 
I got perma trade banned, I dont know why.
If you guys could help, add me and we will talk. If someone gets me unbanned il give him some skins.
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ถูกแบนการแลกเปลี่ยนอยู่ในขณะนี้
กล่องแสดงผลงานไอเท็ม

กิจกรรมล่าสุด

56 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 17 มี.ค.
4.5 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 25 ก.พ. 2019
< >
ความเห็น
fLAW 22 ก.พ. 2016 @ 11:18am 
~ Signed by fLAW - 2016-02-22 ~ Thank you for your support!