4.1 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Swarm Universe
Universe in a Bottle
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Δεκ 2018 στις 16:05
Bot-7
1 από 5, Σειρά 1
Princess
2 από 5, Σειρά 1
Dark Lord
3 από 5, Σειρά 1
Swarm
4 από 5, Σειρά 1
Queen
5 από 5, Σειρά 1