4.0 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Sword Daughter
Tyrna In Trouble
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 16 ธ.ค. 2018 @ 11:18am
Gavin
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Tyrna
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Torg
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Kolroth
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Loric
5 จาก 5 ในชุดที่ 1