4.0 изиграни часа
Sword Daughter значка
Tyrna In Trouble
1 ниво, 100 опит
Откл. на 16 дек. 2018 в 11:18
Gavin
1 от 5, серия 1
Tyrna
2 от 5, серия 1
Torg
3 от 5, серия 1
Kolroth
4 от 5, серия 1
Loric
5 от 5, серия 1