Dr. Hoffman # no sound
Sergey   Russian Federation
 
 
Age - 30 years :steamhappy:
Play in cs - 19 years :steamfacepalm:
STEAM_0:1:22521362
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 36 giờ, 14 phút trước

Hoạt động gần đây

2,421 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg9
2.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg9
Tiến trình thành tựu   0 trên 1130
10.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg9
rev. Black Dragon 23 Thg07 @ 5:43am 
слабый игрок в кс)
5152 19 Thg05 @ 6:07am 
ez vac
sws 9 Thg02 @ 12:55pm 
+rep
Дикий Хома 29 Thg11, 2018 @ 9:47am 
+rep самый чоткий поцык на паблосе)
Chicknjoe 8 Thg9, 2018 @ 1:00pm 
to bad he or his mate hacks.
Desperate
Rage by q3ker 13 Thg06, 2018 @ 1:25am 
Папусик !