เลเวล 17 XP 2,445
155 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา