Úroveň 17 XP 2,445
155 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky