เลเวล 5 XP 500
100 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 6
เหรียญตรา