เลเวล 5 XP 556
44 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 6
เหรียญตรา