เลเวล 5 XP 504
96 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 6
เหรียญตรา