✅ dunkie勇者
Đức 🅳🆄🅽🅺🅸🅴 Vũ - Chủ tịch DunkieAim   Hong Kong
 
 
YOU KEEP WHAT YOU KILL :dragonfire: ツ ツ ツ
THEY CALL ME CHEATER I CALL THEM NOOB :\
--------*----------------------*-------------------------*-----------------------------*-------------
Acc main cho nên là ông nào hack kể cả bạn bè luôn thì né tôi ra tôi đéo thích mất rank :)) Nói thế cho vuông oke ? :dragonfire:
In-g:csgoa:me N:csgoa:me: 👑羽 明 德👑🅳🆄🅽🅺🅸🅴 👑
Smurf Account : https://steamcommunity.com/id/mintant (Đã bán từ giờ chỉ chơi đúng 1 acc main duy nhất )
VAC Account : https://steamcommunity.com/profiles/76561198164196696
Game yêu thích : CSGO , Toram Online
Ngày sinh : 22/08/1996
Nơi sinh : Phố Vọng, Hà Nội

░█░█░█░█▀▀▀░█░░░░█▀▀▀░█▀▀█░█▀█▀█░█▀▀▀░
░█░█░█░█▀▀▀░█░░░░█░░░░█░░█░█░█░█░█▀▀▀░
░▀▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀░▀░▀░▀▀▀▀░

---------------------------------
R:csgoa:NK :csgoa:CHIEVEMENTS
---------------------------------
Matchmaking rank : Global Elite
Faceit : lv8
B5 : 2042 tuần bắn 1 game elo khác lồn mấy thằng MG
bind shift "+speed; r_cleardecals"
Launch Option : (144hz)
-console -dxlevel 80 -novid -freq 144 -refresh 144 +cl_interp 0 +cl_interp_ratio 1 +rate 800000 -noforcemparms -noforcemaccel -nod3d9ex -noaafonts +mat_queue_mode -1 +exec autoexec +mat_vignette_enable 0 -d3d9ex
Launch Option (240hz)
-console -dxlevel 80 -novid -freq 240 -refresh 240 +cl_interp 0 +cl_interp_ratio 1 +rate 800000 -noforcemparms -noforcemaccel -nod3d9ex -noaafonts +mat_queue_mode -1 +exec autoexec +mat_vignette_enable 0 -d3d9ex

Local Disk (C:)
└📁Program Files (x64)
⠀└📁steam
⠀⠀└📁steamapps
⠀⠀⠀└📁common
⠀⠀⠀⠀└📁Counter-Strike: Global Offensive
⠀⠀⠀⠀⠀└📁Skills
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️This folder is empty
⠀⠀⠀⠀⠀└📁 Aim
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️This folder is empty
📁USB (E:)
└📁CS
└📁Cheats
⠀ └⠀✅Aimbot
⠀ └⠀✅Wallhack

Currently Online
Artwork Showcase
Can't even reach you my love :'(
1 2
Screenshot Showcase
Nanako Miku 👑
3
Achievement Showcase
1,329
Achievements
1
Perfect Games
24%
Avg. Game Completion Rate
Jisoo 1 hour ago 
-REP noob
Richeese" Gia` "NABATI May 9 @ 2:18am 
+rep anh TAY TO =))
他媽的你 Apr 23 @ 6:35am 
-rep chiken by robo warrior :cybereye:
✅ dunkie勇者 Apr 17 @ 7:39am 
à địt cụ m hay :>
f4t.mAple Apr 16 @ 8:39am 
ngu nhu bo` con hack
Salvation神 Apr 9 @ 12:08am 
- rep ngu , hay gánh kèo :))