เลเวล 34 XP 7,738
262 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 35
เหรียญตรา