Úroveň 34 XP 7,738
262 XP pro dosažení 35. úrovně
Odznaky