Tyrese Jones
*clicks aggressively*   Agogo, Ashanti, Ghana
4
100 点经验值
 
 
- rep (((GLOBALIST)))

Imma get AUTISM from going D U M B on y'all niggas

当前离线
上次在线 3 天前

最新动态

总时数 6.2 小时
最后运行日期:3月25日
成就进度   2 / 77
总时数 1,065 小时
最后运行日期:3月24日
成就进度   122 / 167
总时数 3.4 小时
最后运行日期:3月20日
< >
留言
Kazimir Kuznetsov 3月21日下午5:07 
.......|.........…………………………._¸„„„„_
……|……………….…………...„--~*'¯…….'\
……|…….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….|…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
….....'\……………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
..........'\.....„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"