เลเวล 10 XP 1,090
110 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา