Úroveň 10 XP 1,090
110 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky