เลเวล 12 XP 1,534
66 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา