Úroveň 12 XP 1,534
66 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky