DSRKafuU
Linus Zhang   Hong Kong
 
 
:sleepyjill: :lilimsob: :seriousboss:
Home: DSRKafuU [dsrkafuu.net]
FFXIV: 一之濑肥波 (CN - 宇宙和音)
Blue Archive: AYTYMCBE (NA)
Đang trên mạng
Trò chơi yêu thích
124
Giờ đã chơi
57
Thành tựu
Trưng bày ảnh chụp
VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Hoạt động gần đây

37 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg11
16.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg11
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg11
RED釉里红红红 2 Thg01, 2019 @ 10:35pm 
新年快乐!
TA li na 1 Thg01, 2019 @ 1:22am 
mua:raburabu:
DSRKafuU 31 Thg12, 2018 @ 8:07pm 
:lilimok::steamhappy:
†漾人心† 31 Thg12, 2018 @ 7:09pm 
元旦快乐ヾ(*・▽・)ツ
Garfield 30 Thg12, 2018 @ 12:14am 
MERRY CHRISTMAS AS WELL MY FRIEND
听说你在等一个红帽子白胡子老爷爷?(鳌拜脸