aa
Germany
 
 
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
1126 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

1,744 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg07, 2018
1.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg01, 2017
1.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg12, 2016