Allanon
Andrew   Brisbane, Queensland, Australia
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 11 giờ, 55 phút trước
Trưng bày thành tựu
2,703
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
27%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
1,211
Giờ đã chơi
245
Thành tựu

Hoạt động gần đây

552 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg10
1,211 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg10
4,975 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg10
Bread 4 Thg05 @ 9:01pm 
you're*
Bread 4 Thg05 @ 9:01pm 
Added to donate for vip, it won't let me send you a trade offer because your not on my friends list. Steam is dumb.
☣Kodak S.P.D Smith☣ 25 Thg01 @ 4:08am 
bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot bot <3
fries mcdupe 25 Thg12, 2018 @ 1:38am 
Merry Christmas!
LiMaaa 25 Thg12, 2018 @ 12:32am 
Merry Xmas & Happy New Year. ^-^ :pinkheart: 🎄
KeRRR 24 Thg12, 2018 @ 8:22am 
:pinkheart: Have a Merry Christmas and a Happy New Year - Endless Gamers Community:exclamation: