Úroveň 11 XP 1,277
123 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky