194 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Rocket League
Expert
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 22 Thg03, 2018 @ 11:40pm
(0)
Kick-Off
1 trong 6, sê-ri 1
(0)
Rocket Boost
2 trong 6, sê-ri 1
(0)
GOAL!
3 trong 6, sê-ri 1
(0)
Epic Save
4 trong 6, sê-ri 1
(0)
That Crossbar
5 trong 6, sê-ri 1
(0)
Demolition
6 trong 6, sê-ri 1