TrollGame
;)   Ha Noi, Viet Nam
 
 
:mrb: Wellcome to my profile :mrb:
A N G E R Y :pizza:
Road To :cozyhoi4eagle:
Currently Online
Favorite Group
I hate fat people - Public Group
32
Members
2
In-Game
7
Online
0
In Chat

Recent Activity

42 hrs on record
last played on May 20
2,745 hrs on record
last played on May 20
27 hrs on record
last played on May 18
蓝染_ Mar 4 @ 3:23am 
-Không P2W
Từ EA đến Bethesda thậm chí một số máy chủ ZE, "Pay to Win" đáng sợ luôn xuất hiện, trong đó tiền là vua rất rõ ràng. Không phải trên máy chủ của chúng tôi, không phải trên KEKEROT. Các máy chủ của chúng tôi được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của một máy chủ nơi zombie và con người dựa vào kỹ năng và tinh thần đồng đội để không giành được tiền, chúng tôi đã xây dựng KEKEROT ZE để giành chiến thắng từ Sự tin tưởng và Làm việc theo nhóm giữa những người chơi và không thể kiếm được tiền. Nói tóm lại, không có BAZOOKA, KHÔNG LAZERMINES, không có gì mang lại cho ai lợi thế không công bằng. Chiến thắng với kỹ năng của riêng bạn và tin tưởng bạn xây dựng không phải từ tiền.
KenGT1 Jan 28 @ 8:04am 
-Không P2W
Từ EA đến Bethesda thậm chí một số máy chủ ZE, "Pay to Win" đáng sợ luôn xuất hiện, trong đó tiền là vua rất rõ ràng. Không phải trên máy chủ của chúng tôi, không phải trên KEKEROT. Các máy chủ của chúng tôi được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của một máy chủ nơi zombie và con người dựa vào kỹ năng và tinh thần đồng đội để không giành được tiền, chúng tôi đã xây dựng KEKEROT ZE để giành chiến thắng từ Sự tin tưởng và Làm việc theo nhóm giữa những người chơi và không thể kiếm được tiền. Nói tóm lại, không có BAZOOKA, KHÔNG LAZERMINES, không có gì mang lại cho ai lợi thế không công bằng. Chiến thắng với kỹ năng của riêng bạn và tin tưởng bạn xây dựng không phải từ tiền.
✪ Saruvs「金」 Jan 15 @ 1:22am 
+rep russain bois
kumamon Dec 31, 2018 @ 7:04am 
($・∀・)ノ【ΗΑΡΡΥ ΝΕШ ΥΕΑЯ】ヽ(・∀・$)
Meowsanity Dec 26, 2018 @ 10:24pm 
Merry Gey🎄
1982198234 Dec 25, 2018 @ 6:38am 
Merry Christmas m8