Έμβλημα Forward to the Sky
Balloon
Επίπεδο 4, 400 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Αυγ 2015 στις 8:36
Princess
1 από 5, Σειρά 1
Witch
2 από 5, Σειρά 1
Sky Tower
3 από 5, Σειρά 1
Story begin
4 από 5, Σειρά 1
Adventure
5 από 5, Σειρά 1