Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
59 από 59 (100%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2013 στις 5:43

In With the Gang

Complete Night Market Chase.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2013 στις 8:48

That'll Show 'em

Complete Payback.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2013 στις 8:00

A Big Betrayal

Complete Dockyard Heist.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 10:50

Big Smiles All Around

Complete Big Smile Lee.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2013 στις 4:54

Minor Face

Achieve Face Level 2.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε 2013 στις 7:46

Gaining Face

Achieve Face Level 5.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 0:51

Great Face

Achieve Face Level 10.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Νοε 2013 στις 7:48

Fashion Statement

Change all your clothes in your wardrobe or a clothing store.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2013 στις 8:45

Stuntman

Successfully perform an action hijack.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2013 στις 6:01

A Slap in the Face

Kill someone with a fish.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2013 στις 7:03

Take A Bite Out Of Crime

Complete a Case.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2013 στις 8:20

Man Around Town

Visit Aberdeen, Central, Kennedy Town and North Point.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 9:59

Foodie

Try 10 different foods or drinks.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2013 στις 5:28

Environmentalist

Perform 5 unique environmental kills.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε 2013 στις 6:57

Gadgetman

Pick a lock, plant a bug, trace a phone, crack a safe, and take over a spy camera.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2013 στις 5:18

Safe Driver

Cruise for 2 minutes straight without damaging your car.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2013 στις 22:50

Gun Nut

Use 10 different firearms to defeat enemies.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Νοε 2013 στις 23:06

Whatever's Handy

Use 10 different melee weapons to defeat enemies.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε 2013 στις 5:51

Tourist

Win a bet on a cockfight.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2013 στις 7:13

Infowlable

Win 50,000 on a single cockfight.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 0:27

Kleptomaniac

Hijack 5 trucks and collect their cargo.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε 2013 στις 8:19

Sharpshooter

Shoot out a cop's tires while fleeing in a police chase.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Νοε 2013 στις 9:10

Case Closed

Complete all cases.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 11:34

Mr. Nice Guy

Complete all Favors.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Νοε 2013 στις 7:49

Event Driven

Complete half of the open world events.
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Νοε 2013 στις 6:54

Event Planner

Complete all of the open world Events.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2013 στις 5:51

Martial Law

Defeat all 4 Martial Arts Clubs
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2013 στις 7:03

Wei of the Road

Complete all Street Races.
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Νοε 2013 στις 8:34

Ultimate Fighter

Unlock ten Triad Upgrades.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 3:29

Super Cop

Unlock ten Cop Upgrades.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 3:12

North Point Scavenger

Unlock every lockbox in North Point.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 1:35

Central Scavenger

Unlock every lockbox in Central.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 3:06

West End Scavenger

Unlock every lockbox in Kennedy Town and Aberdeen.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Νοε 2013 στις 7:33

Bounty Hunter

Complete all of Roland's Jobs.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 1:19

Karaoke Superstar

Achieving 90% and above for all songs at the Karaoke Bars in HK.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2013 στις 7:43

Hong Kong Super Hacker

Hack every Security Camera in the game.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Νοε 2013 στις 8:12

Fashion Victim

Purchase all clothing.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2013 στις 7:39

Spiritual Healing

Pray at all of the Health Shrines.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Νοε 2013 στις 7:46

Auto Enthusiast

Purchase all vehicles.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2013 στις 8:32

Slight Silver

Achieve 5 Silver Stat Awards.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2013 στις 6:13

Substantial Silver

Achieve 15 Silver Stat Awards.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Νοε 2013 στις 7:06

Solid Silver

Achieve 30 Silver Stat Awards.
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2013 στις 6:01

Strike Gold

Achieve 1 Gold Stat Award.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε 2013 στις 6:32

Gold Rush

Achieve 5 Gold Stat Awards.
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Νοε 2013 στις 9:54

Golden Touch

Achieve 15 Gold Stat Awards.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Νοε 2013 στις 9:09

Pure Gold

Achieve 30 Gold Stat Awards.
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2013 στις 6:01

Rookie

Complete 10% of all missions, cases, favors, events, jobs and races.
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Νοε 2013 στις 6:38

Officer

Complete 25% of all missions, cases, favors, events, jobs and races.
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Νοε 2013 στις 23:07

Detective

Complete 50% of all missions, cases, favors, events, jobs and races.
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Νοε 2013 στις 6:54

Chief Inspector

Complete 100% of all missions, cases, favors, events, jobs and races.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Νοε 2013 στις 20:03

Pet Cemetery

Send Dogeyes, Ratface and Ponytail back to Hell.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Νοε 2013 στις 20:16

I Can Haz Banishment

Banish Smiley Cat.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Νοε 2013 στις 20:07

Ghosts and Stuff

Complete all secondary content.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Νοε 2013 στις 9:44

Cursed Gold

Achieve 5 Gold Awards.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Νοε 2013 στις 9:39

Hell Money

Find all the money shrines.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Νοε 2013 στις 5:39

Bomb Squad

Complete the first mission.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Νοε 2013 στις 7:07

Cult Master

Defeat the cultists.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Νοε 2013 στις 8:28

Hong Kong’s Finest

Complete all Secondary Content.
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Νοε 2013 στις 8:08

Goodie Monster

Find all the Evidence Collectibles