เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
67 จาก 72 (93%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Progress

Defeat the Cultist Camp
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Penny saver

Have 300 Gold
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Pearl diver

Clear 5 Sea Caves in 1 game
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Payment please

Complete 1 Side Quest
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Protector of the Gods

Defeat the Foul Priestess
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Fuhgeddaboudit

Clear the Forgotten Cellar
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Undead killer

Defeat the Lich's Crypt
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Mind over matter

Defeat the Mind Bender
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Up up and away

Fly in the Air Balloon
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Easy peasy

Defeat Vexor on Apprentice
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Hero of Fahrul

Defeat Vexor on Journeyman
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Legend of Fahrul

Defeat Vexor on Master
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

The Mummy's Curse

Purge the Buried Temple
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Spelunker

Clear a Cave
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Drain the swamp

Clear the Flooded Crypt
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Prison break

Escape the Mage Dungeon
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

What a view!

Reach the top of Harazuel
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Order from Chaos

Defeat the Chaos Beast
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Such a pity...

First party wipe
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Field medic

Revive a party member
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Side business

Complete 50 Side Quests
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Scrooge

Have 1500 Gold
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Miser

Have 5000 Gold
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

No sweat

Clear both Demon Caves
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

End of the rainbow

Defeat Lucky
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Paying the toll

Defeat the Bandit King
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Not so funny anymore

Defeat the Royal Droll
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Instant karma

Defeat the Hangman
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

He's on fire!

Defeat Coal Heart
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Your time is up

Defeat the Old One
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Pay tribute

Honor 3 Stone Heros
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Honor the dead

Honor 15 Stone Heros
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Lest we forget

Honor 50 Stone Heros
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Sushi chef

Kill the Kraken
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Not this time

Kill a thief attempting to flee
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Chosen one

Kill 1000 Enemies
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Beastmaster

Defeat 100 Beastmen
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

So many bones

Smash 150 Skellys
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Do you ever feel bad?

Murder 30 Hags
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Tri-Triclops

Defeat 3 Triclops
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

I hate mimics

Defeat 10 Mimics
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Rock n' roll

Topple 15 Crag Monsters
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Pick on someone your own size

Crush 25 Imps
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Secret shopper

Unlock 1 item from the Lore Store
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Would you like a receipt with that?

Unlock 20 items from the Lore Store
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Dragon Slayer

Slay the dragon at the top of Frostbite Peak
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Till death do us part

Defeat the Yeti, free her "prisoner"
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Ice and Fire

Unlock the armory
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Sally forth!

Break a sieged town
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Thumpity thump thump

Kill 5 Snowmen
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

The morning after

Help Hildebrant retrace his steps
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Rock and a hard place

Defeat Deimos
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Clear skies ahead

Defeat Disciple
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Put that in your pipe

Use 100 herbs
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Sweet tooth

Use 10 candies
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Just the tip

Enter Hildebrant's Cellar
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

That's Deep

Reach the bottom of Hildebrant's Cellar
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Double Deep

Reach the Inferno
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Gold Digger

Win a game of Gold Rush
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

X Marks the Spot

Find Bradach's Cabin
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Wet 'N Wild

Purge all 4 Water Temples
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Lost and Found

Find Captain Greenbeard's Ship
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Land Ho!

Defeat the Sea King
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Swan Song

Defeat the Songstress
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Something's Fishy

Kill 30 Fishfolk
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Boomshakalaka

Kill 10 enemies with Firearms
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2019 @ 12:51pm

Boom goes the dynamite.

Get killed by a suicidal enemyAll that glitters

Purge the Glittering Mines

Amazing!

Solve the King's Maze

It's getting hot in here

Survive the Lava Dungeon

Critical fail

Break a weapon

All sales are final

Unlock 40 items from the Lore Store
20 / 40