เลเวล 29 XP 5,881
119 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 30
เหรียญตรา