Úroveň 29 XP 5,881
119 XP pro dosažení 30. úrovně
Odznaky