Diogo
Brazil
 
 
I like to play games and talk to myself.
http://i.imgur.com/fDFPRvI.gifv
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 13 giờ, 44 phút trước
Trưng bày thành tựu
921
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
20%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
< >
Bình luận
Moonrise hellcase.com 10 Thg08, 2015 @ 10:44am 
.........∩___∩ YOU HAVE BEEN SOUPRICE BUTTSECKSED BY A PSYCHO ♥♥♥♥♥♥!
.....| ノ   ヽ../⌒)
... /⌒) (゚)  (゚) | .|   ▂ ▪ ▂▄▅▆▇■▀▀〓◣▬ ▪ ■ … .
.../ /  ( _●_) ミ/ .▂▅■▀ ▪ ■ ▂¨ ∵▃ ▪ ・ SEND THIS TO 69 OF YOUR FRIENDS
.( ヽ |∪| /  ◢▇█▀ ¨▂▄▅▆▇██■■〓◥◣▄
....\  ヽノ / ■ ▂▅██▅▆▇██■〓▀▀ ◥◣ ∴ ▪ .
...../   / ▅▇███████▀ ▪ ∴ ….▅ ■ ◥◣
....|  _つ◥▅▆▇████████▆▃▂ ▪ ■▂▄▃▄▂ OR ELSE
....| /ω\ \ ■ ¨ ▀▀▀■▀▀▀ ▪ ■ ∴‥
....| /   ) )
.....∪   ( \
    \_)YOU WILL BE DIAGNOSED WITH AIDS!
Sunbath Racoon 31 Thg08, 2014 @ 3:19pm 
░░░░░░░▐█▀█▄░░░░░░░░░░▄█▀█▌
░░░░░░░█▐▓░█▄░░░░░░░▄█▀▄▓▐█
░░░░░░░█▐▓▓░████▄▄▄█▀▄▓▓▓▌█
░░░░░▄█▌▀▄▓▓▄▄▄▄▀▀▀▄▓▓▓▓▓▌█
░░░▄█▀▀▄▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀░▓▌█
░░█▀▄▓▓▓███▓▓▓███▓▓▓▄░░▄▓▐█▌
░█▌▓▓▓▀▀▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▄▀▓▓▐█
▐█▐██▐░▄▓▓▓▓▓▀▄░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌█▌
█▌███▓▓▓▓▓▓▓▓▐░░▄▓▓███▓▓▓▄▀▐█
█▐█▓▀░░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▐█
▌▓▄▌▀░▀░▐▀█▄▓▓██████████▓▓▓▌█
DOGE DOS BRODI, COMPARTILHE PRA 3 AMIGOS OU VC N É BRODI