เลเวล 37 XP 8,860
340 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 38
เหรียญตรา