เลเวล 65 XP 25,176
24 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 66
เหรียญตรา