Úroveň 65 XP 25,149
51 XP pro dosažení 66. úrovně
Odznaky