Didgy
Digital_Ice   Shropshire, United Kingdom (Great Britain)
 
 
BlackParadox [www.blackparadox.co.uk]
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 21 phút trước
Trưng bày ảnh chụp
UNCHARTED 4: A Thief's End
Trưng bày thành tựu
4,742
Thành tựu
9
Trò chơi toàn vẹn
19%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

0.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg05
1.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg04
6.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg04
< >
Bình luận
Urby 6 Thg06, 2014 @ 1:18pm 
Stop licking me
Urby 6 Thg06, 2014 @ 7:43am 
:USstar: TABLE FLIP! :USstar:
Didgy 12 Thg12, 2012 @ 1:11pm 
(╯°□°)╯︵ ┻━┻