Η λίστα αντικειμένων του _endra είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.