เลเวล 20 XP 3,014
286 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา