Úroveň 20 XP 3,014
286 XP pro dosažení 21. úrovně
Odznaky