VAC za nomer
Unnamed   Russian Federation
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 211 ngày trước
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
260 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

775 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg12, 2018
26 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg12, 2018
4.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg10, 2018
< >
Bình luận
MOON 26 Thg01 @ 5:01am 
бро) прийми заявку срочно!
💎ᎯřιęĿ💎 8 Thg01 @ 11:16pm 
☆┌─┐ ─┐☆
 │▒│ /▒/
 │▒│/▒/
 │▒ /▒/─┬─┐
 │▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
 └┐▒▒▒▒┌
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░
💜Ƭสყ㆚Ꭷʀᥱກ💜 Cấm trao đổi 29 Thg11, 2018 @ 8:50pm 
+rep:heartp::heartpr:
pepl_lepl 19 Thg11, 2018 @ 10:07am 
тут был я
pepl_lepl 5 Thg11, 2018 @ 6:31am 
go lyshe
b o d y a =3 30 Thg9, 2018 @ 3:25am 
пумпумпалка моя няшнообразня LETS GO ПУМПУМПУМПУМ ПУМПУМ ПУМ ПУМ