เลเวล 35 XP 8,092
308 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 36
เหรียญตรา