Úroveň 35 XP 8,095
305 XP pro dosažení 36. úrovně
Odznaky