destx
Roy   Tauranga, New Zealand
 
 
why contain it?                        s' cool

http://destx.org / http://last.fm/user/destx
Đang trên mạng
♥ sorry that u got rekt ♥
STEP ASIDE FOR THE #1 PROFESSIONAL IBM PC GAMER
Trưng bày ảnh chụp
DARK SOULS™: Prepare To Die Edition
Trò chơi yêu thích
9.7
Giờ đã chơi
stoopdapoop 27 Thg08, 2016 @ 11:52pm 
worstx
ckx 6 Thg12, 2015 @ 5:30am 
badx
Tim Allen 23 Thg09, 2012 @ 8:43pm 
buttx
Hex: Steve's Moans 13 Thg05, 2012 @ 2:07am 
rektx
stoopdapoop 19 Thg08, 2011 @ 4:05am 
fagx
chals 3 Thg07, 2011 @ 6:42am 
pestx