DESMATUE (AFK)
 
 
:georgia: Ansershire, Republic of Goose
Понастоящем извън линия
Последно на линия 13 ч. и 18 минути
Изложение на худ. творби
1
Артикули за търгуване
433
Притежавани артикули
10
Извършени търговии
490
Пазарни транзакции
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓███████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█████████░░████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██████████░░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓███████████▓░███████████░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████░░▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████░▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓██████████████████▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░███████████████████░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▓██████████████████░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▓██████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░████████████████▓▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█████▓░▓███████░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█████░░░░░▓███▓░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▓████░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▓████▓░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█████░░░░█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█████▓░░███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░██████░▓███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓███████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓███████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓███████████████▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Любима група
Republic of Goose - Публична група
Goose Embassy on Steam
2
Членове
0
В игра
0
На линия
1
В чата
Любима игра

Скорошна дейност

25 изиграни часа
последно пускане 20 юли
82 изиграни часа
последно пускане 20 юли
4.5 изиграни часа
последно пускане 20 юли
< >
Коментари
三三三 1 май в 15:47 
五一快乐~天天开心哦~