Gryyy
Gryyy
 
 
hello
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 4 ชม. 30 นาที ที่ผ่านมา

กิจกรรมล่าสุด

16.5 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 19 ก.ค.
1,031 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 19 ก.ค.
596 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 14 ก.ค.
GURKBURK >>>>------> 26 มี.ค. @ 9:47am 
stop ddos fuck you -rep
Gryyy 31 ธ.ค. 2017 @ 7:28am 
rera!!!!
MAX:ADHD 31 ธ.ค. 2017 @ 7:26am 
──────▄▀▄─────▄▀▄ [̲̅h̲̅][̲̅a̲̅][̲̅p̲̅][̲̅p̲̅][̲̅y̲̅] [̲̅n̲̅][̲̅e̲̅][̲̅w̲̅] [̲̅y̲̅][̲̅e̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅]
─────▄█░░▀▀▀▀▀░░█▄
─▄▄──█░░░░░░░░░░░█──▄▄
█▄▄█─█░░▀░░┬░░▀░░█─█▄▄█
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
▒█░▒█ █▀▀█ █▀▀█ █▀▀█ █░░█   █▀▀▄ █▀▀ █░░░█   █░░█ █▀▀ █▀▀█ █▀▀█ █
▒█▀▀█ █▄▄█ █░░█ █░░█ █▄▄█   █░░█ █▀▀ █▄█▄█   █▄▄█ █▀▀ █▄▄█ █▄▄▀ ▀
▒█░▒█ ▀░░▀ █▀▀▀ █▀▀▀ ▄▄▄█   ▀░░▀ ▀▀▀ ░▀░▀░   ▄▄▄█ ▀▀▀ ▀░░▀ ▀░▀▀ ▄
RObertVGOStorm.com 31 ธ.ค. 2017 @ 7:23am 
hey mate :) add me if youre searching up for a teammate on cs and maybe a gambler :)
MAX:ADHD 31 ธ.ค. 2017 @ 7:21am 
˛¸.o•°“°•o.˛¸˛.o•°★°•o.˛¸˛.o•°“°•o.˛¸

[̲̅h̲̅][̲̅a̲̅][̲̅p̲̅][̲̅p̲̅][̲̅y̲̅] [̲̅n̲̅][̲̅e̲̅][̲̅w̲̅] [̲̅y̲̅][̲̅e̲̅][̲̅a̲̅][̲̅r̲̅]

˛¸.o•°“°•o.˛¸˛.o•°★°•o.˛¸˛.o•°“°•o.˛
RObertVGOStorm.com 3 พ.ย. 2017 @ 2:41am 
+rep