เลเวล 17 XP 2,419
181 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา