เลเวล 16 XP 2,353
47 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 17
เหรียญตรา