Úroveň 17 XP 2,419
181 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky