Úroveň 16 XP 2,353
47 XP pro dosažení 17. úrovně
Odznaky