Úroveň 17 XP 2,474
126 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky