Úroveň 17 XP 2,410
190 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky