1.5 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Super Trench Attack!
Best Buddy
เลเวล 4, 400 XP
ปลดล็อค 22 ก.พ. @ 3:14am
Seagull SAM
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
Camo BIGGS
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
Blazing BETSY
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
Pigeon HARRY
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Bad BUDDY
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
Picnic WILEY
6 จาก 6 ในชุดที่ 1