1.5 изиграни часа
Super Trench Attack! значка
Best Buddy
4 ниво, 400 опит
Откл. на 22 февр. в 3:14
Seagull SAM
1 от 6, серия 1
Camo BIGGS
2 от 6, серия 1
Blazing BETSY
3 от 6, серия 1
Pigeon HARRY
4 от 6, серия 1
Bad BUDDY
5 от 6, серия 1
Picnic WILEY
6 от 6, серия 1