ت da bears
United States
 
 
Currently Offline
rizy Feb 9, 2020 @ 10:07pm 
I've done a lot of testing over the past 5-6 years and I've come to the conclusion that Sativa heavy strains of marijuana tend to increase my performance in CS:GO. These results are gathered just from my personal gameplay and preferences so this may not apply to everyone. Just thought I would share the strains that increased performance the most for me.

Look for strains such as these @ your local dispesary/dealer:

Sour Diesel
Blue Dream
Jack Herer
Super Silver Haze
White Widow
Maui Waui
OG SOUR DIESEL
Durban Poison
Kali Mist
Strawberry Cough
Silver Haze
Power Plant
Ramulan
Lemon Diesel
Bazooka
Green Spirit


All these provide more of a head-high which gave me with a more focused sense of gameplay. Zoning into the crosshair becomes easier and I also noticed more patience when shooting. I would shoot when the crosshair was on the player more often and noticed less spraying. More of a f0rest type gameplay after smoking these strains
havok Oct 21, 2018 @ 1:51pm 
Legend.
miryur Apr 14, 2018 @ 9:17pm 
():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c ():c
miryur Feb 7, 2017 @ 2:03am 
:bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat::bbtcat:
squal | BFW Nov 13, 2014 @ 3:18am 
my babies, your stomach thanks.
RockfordPain Oct 12, 2014 @ 10:44pm 
Remember that 1v1 at Lan Planet?