เลเวล 8 XP 883
17 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา